Filme Metálico

resistores, filme, metálico, metal, mf25, 1ws, 2ws, 3ws.